Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Gogo no Kouchou


Title : Gogo no Kouchou
Title JP : 午後の紅潮
Type : OVA, unknown number of episodes
- Volume 1 : 21.09.2012
Genre : Love Comedy
Sound : JP
Subtitle : TH
Hosting : Zippy
Screenshot Volume 1 : Click Here

เป็นเรื่องที่ภาพปกไม่ค่อยจะเหมือนในเรื่องสักเท่าไร แต่ก็ช่างมันเถอะเนอะ เรื่องราวของเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องระหว่างคุณนายยังสาวที่คุณฝาละมีไม่ค่อยทำการบ้านรอบดึกสักเท่าไร คุณเธอก็เลยต้องพึ่งของเล่นเรื่อยมา จนกระทั่งวันนึงเด็กหนุ่มวัยกำลังโตที่รู้จักกับเธอแอบมาเห็นตอนที่คุณเธอกำลังเล่นสนุก อะไำรๆมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นครับ

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ 

Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Password