Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Hitozuma Kasumi-san


Title : Hitozuma Kasumi-san
Title JP :
Type : OVA, 2 episodes
- Volume 1 : 09.12.2005 
- Volume 2 : 14.04.2006
Genre : Romantic Drama
Sound : JP
Subtitle : TH
Hosting : Zippy / Peeje
Screenshot Volume 1 : Click Here
Screenshot Volume 2 : Click Here

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่ม ที่ต้องมาอาศัยอยู่บ้านของคุณลุง แล้วก็ตามสไตล์เมะมืด ก็คือลูกสาวของคุณลุงติดเขามากๆ แล้วไหนจะเรื่องที่ลุงแกไม่ค่อยทำการบ้านรอบดึกกับแฟนเท่าไร คุณป้า(เมียลุง)ก็เลยอารมณ์ค้างสะสม แล้วไหนจะน้องสาวของคุณป้าที่แอบชอบพระเอกอยู่อีก

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ
Zippy Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3


Peeje Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3