Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Kansen 5 ~The Daybreak~ - Update Volume 2


Screenshot Volume 2 : Click Here

ตอนจบของภาคที่5ค่ะ ออกตัวก่อนเลยว่าไม่เคยดูภาค1-4มาก่อน บางประโยคที่มันพูดแบบท้าวความถึงเรื่องเก่าๆก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไร ผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยค่ะ

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วย ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ