Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Tsugou no Yoi Sexfriend - Update Volume 2


Screenshot Volume 2 : Click Here

ตอนต่อของเมะที่โดนใจใครหลายๆคนนะครับ เพราะนิสัยพระเอกค่อนข้างจะตรงกับนิสัยชายไทยส่วนใหญ่ 555+ ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นบทสรุปแล้วล่ะนะ

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ