Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

My blog still alive.


มาจนถึงตอนนี้ คิดว่าบล็อคของผมน่าจะรอดล่ะมั้ง 555+ ก็ดีอะนะ จะได้ไม่ต้องย้ายบ้านให้วุ่นวาย เพราะผมยังหาบ้านใหม่ไม่ได้เลย ดังนั้นก็จะเริ่มทำซับต่อตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ รวมทั้งพวก Reup ต่างๆด้วย