Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Chu Shite Agechau - Update Volume 2

Screenshot Volume 2 : Click Here

ในตอนนี้จะเป็นตอนจบของเรื่องแล้ว สำหรับเรื่องราวการรักษาอาการขนไม่ขึ้นของพระเอก มาดูกันว่าวิธีการรักษาแบบนี้จะได้ผลหรือไม่

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ