Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Zecchou Rocket

Title : Zecchou Rocket
Title JP :
Type : OVA, unknown number of episodes
- Volume 1 : 18.10.2013
- Volume 2 : 06.12.2013
Genre : Love Comedy
Sound : JP
Subtitle : TH
Hosting : One2up / Zippy
Screenshot Volume 1 : Click Here
Screenshot Volume 2 : Click Here

อีกหนึ่งเรื่องจากซีรีย์ขีปนาวุธของ Mediabank นะครับ ต่อจากมิกไซล์ (Waisetsu Missile) ก็เป็นร็อคเก็ตกันบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปเดิม ก็คือจาก manga เรื่องสั้นมาทำอนิเมะ โดยในตอนแบ่งเป็น 3ตอนย่อย

ตอนแรกเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน3คน ชาย2 หญิง1 ที่ชักชวนกันไปเล่นสนุกแบบหมู่คณะ ตอนกลางของเรื่องจะเป็นเรื่องของเด็กสาวผู้มีพลังพิเศษทางวิญญาณ ก็เลยมักจะโดนวิญญาณโผล่มากวน ตอนท้ายของเรื่องจะเป็นเหมือนเรื่องหลัก เพราะทำละเอียดกว่าตอนอื่นๆ เป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่เสียความทรงจำ นอนสลบอยู่กลางถนน พระเอกผ่านมาพบเข้าก็เลยพามาที่บ้านนั่นเอง

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ
One2up Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3
 
Zippy Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3

**สามารถโหลดแทนกันได้**