Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Chichiiro Toiki

Title : Chichiiro Toiki
Title JP :
Type : OVA, 2 episodes
- Volume 1 : 30.05.2014
- Volume 2 : 05.09.2014
Genre : Love Comedy
Sound : JP
Subtitle : TH
Hosting : Zippy / One2Up
Screenshot Volume 1 : Click Here
Screenshot Volume 2 : Click Here

เรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยว่า สรีระร่างกายจะเพี้ยนนะครับ เนื่องจากนมใหญ่กว่าหัว 555+ ไอซ์คุงดูแล้วแปลกตาชอบกล แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้

เรื่องราวก็เป็นเรื่องของพระเอกที่พยายามจีบสาวไปเรื่อยๆ คงเพราะอยากมีแฟนล่ะมั้ง แต่ก็แห้วหมด สุดท้ายก็เดือดร้อนเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นสาวสวย กับน้องสาวที่สวยไม่แพ้กันมาปลอบใจ

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ
Zippy Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3

  One2Up Hosting
Volume 1 : Part1 Part2 Part3
Volume 2 : Part1 Part2 Part3