Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Ana no Oku no Ii Tokoro - Update Volume 2

Screenshot Volume 2 : Click Here

บทสรุปของตอนหลักของเรื่องครับ ต่อจากครึ่งหลังของตอนแรก ที่พระเอกรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าแม่เลี้ยงของเขานอกใจพ่อ ในตอนนี้ก็เลยจะย้อนอดีตไปสักหน่อย โดยจะกล่าวถึงฝั่งแม่เลี้ยงบ้าง ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไง กว่าจะไปถึงตรงนั้น และสุดท้ายแล้ว พระเอกของเราตัดสินใจอย่างไร

สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ
https://darkgeminiicey.wordpress.com/2015/11/07/link-november-2015/