Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Futabu series - Update Futabu! Mix

Screenshot Volume 1 : Click Here
 
น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของซีรีย์แล้วครับ ในตอนนี้จะแบ่งเป็นตอนย่อยๆ เริ่มจากเรื่องของชมรมฟูตะอันเป็นเนื้อเรื่องหลักมาก่อน แล้วตามด้วยเรื่องราวของสาวฟุตานาริคนอื่นๆบ้าง มีทั้งเรื่องของสาวฟุตานาริที่แอบชอบรุ่นพี่(หญิง)อยู่ เรื่องของคุณหนูฟุตานาริกับคุณเมด บลาๆๆ เรียกว่า Mix กันมาจนเป็น Futanari World สมกับชื่อภาคเลยทีเดียว
 
สามารถติชมแนะนำได้ในเชิงสร้างสรรค แต่ขอให้ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ ประเภทมาด่าโครมๆแล้วจากไปนี่ไม่เอานะ

ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าห้ามนำไปแจกที่อื่นนะครับ
https://darkgeminiicey.wordpress.com/2014/03/09/link-march-2014/