Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

The Night Walkers resist a GG content policy.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
หลังจากประกาศลบบล็อคผู้ใหญ่ เหล่าผู้อาศัยในโลกมืดก็ไปโพสแสดงความไม่เห็นด้วยกันเยอะมาก จนกระทั่ง GG ยอมถอยให้ครึ่งก้าวแล้วครับ

ซึ่งจากประกาศตัวใหม่ของมันอันนี้ บล็อคของไอซ์คุงน่าจะมีแนวโน้มว่าจะรอดมากขึ้นละนะ

https://www.facebook.com/DarkGeminiIcey/photos/a.277436165672628.65971.275928189156759/798028900280016